Kontakt

Kontakt

Športový plavecký klub Polície Pezinok

ul. Moyzesova č. 15 902 01 Pezinok

+421 905 731 672, Mgr. Vladimír Kočí

info@plavaniepezinok.sk

Občianske združenie zaregistrované na MV SR dňa 05.06.2014, číslo spisu: VVS/1-900/90-42348-1

Online priháška

Prihlásiť vaše dieťa do nášho klubu môžete jednoducho online na na tomto linku.

2% z daní

Aj vaše 2% z daní nám pomôžu ľahšie plávať

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.