O nás

O nás

Športový plavecký klub Polície Pezinok vznikol koncom roka 2013. Napriek tomu, že náš klub je „nováčikom“ medzi ostatnými plaveckými klubmi v okolí, tvoria ho dlhoroční plavci a tréneri, ktorých jediným spoločným cieľom je vychovať z Vašich detí plavcov a športovcov a viesť ich tak k aktívnemu športovaniu vo svojom voľnom čase. Pretože chceme, aby sa naše deti cítili s nami dobre nielen na tréningoch ale aj mimo tréningov, plavecký klub pripravuje pre deti (aj rodičov) rôzne výlety a exkurzie plné zážitkov.

Naším hlavným cieľom je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k vode, adaptovať sa na vodné prostredie a naučiť ich plávať jednotlivými plaveckými spôsobmi správnou technikou, keďže na to, aby bolo plávanie účinné, treba ho robiť pravidelne s určitou intenzitou a počas dostatočne dlhého časového úseku. Častým problémom začínajúcich plavcov je to, že sa rýchlo unavia, či už v dôsledku nesprávneho dýchania alebo zlej plaveckej techniky. Aby plávanie dosiahlo svoj účinok, musí sa realizovať dlhodobo, pravidelne a správne, a presne to je úlohou nášho klubu.

Naším ďalším cieľom je pre Vaše deti organizovať rôzne akcie, výlety a exkurzie, pri ktorých by sme využili naše poznatky z práce Policajného zboru Slovenskej republiky a tým priblížili deťom prácu policajta (či už formou ukážok alebo prednášok), a tak aspoň určitou mierou prispeli k prevencii kriminality. Práve deti sú skupinou ohrozenou nebezpečnými protispoločenskými javmi, akými sú drogová a alkoholová závislosť, záškoláctvo, vandalizmus a pod. V neposlednom rade sú deti najrizikovejšou skupinou, je vysoká pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami trestného činu, a preto pokladáme za veľmi dôležité zvyšovanie povedomia o danej problematike nielen u detí, ale aj rodičov.

Kto u nás trénuje

Mgr. Daniel Ryška

tréner SPF – kvalifikačný stupeň II., tréner športovej skupiny

Mgr. Vladimír Kolárik

tréner SPF – kvalifikačný stupeň III.

Mgr. Kamila Korčeková

tréner SPF – kvalifikačný stupeň II.

Mgr. Monika Václavíková

tréner SPF – kvalifikačný stupeň II., tréner I. kvalifikačného stupňa triatlon, inštruktor plávania kojencov, batoliat a detí predškol. veku

Mgr. Vladimír Kočí

kondičný tréner 1. stupňa

Zuzana Boldišová

tréner SPF – kvalifikačný stupeň I., rozhodca plávania I. stupeň, rozhodca diaľkového plávania, člen vodnej záchrany SR stupeň bronz

Ing. Katarína Lukáčová

tréner SPF – kvalifikačný stupeň I.

Peter Chovanec

tréner SPF – kvalifikačný stupeň I.

Ester Kosecká

tréner SPF – kvalifikačný stupeň I.

Online priháška

Prihlásiť vaše dieťa do nášho klubu môžete jednoducho online na na tomto linku.