Kurzy

Kurzy pre školy

Športový plavecký klub Polície Pezinok bude od školského roka 2020/21 organizovať:

 • základný plavecký kurz pre žiakov I. stupňa základných škôl a
 • zdokonaľovací základný plavecký kurz pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Kurzy budú prebiehať v čase školskej družiny pravidelne počas celého školského roka v rovnaké dva dni v týždni.

Dĺžka trvania jednej hodiny je 60 min, pričom jedna hodina v týždni bude „mokrá“ – plavecká a druhá „suchá“, venovaná všeobecnej pohybovej príprave detí.

„Suchá“ príprava bude zameraná na rozvoj koordinačných schopností dieťaťa. Deti budú cvičiť s vlastnou váhou, flexibilitu, core (vnútorné/brušné svalstvo). Každý týždeň sa budeme venovať inému kolektívnemu športu. Všeobecná príprava je veľmi dôležitá pre vývoj dieťaťa (všeobecnej motoriky), ktorá je kľúčová pre akýkoľvek šport, a teda je to investícia do budúcnosti dieťaťa. Či už sa dieťa bude venovať plávaniu alebo inému športu.

Nezáväznú prihlášku do kurzu plávania môžete vyplniť tu

Pre koho sú kurzy určené?

Kurz je vhodný pre všetky deti od 6 rokov, ktoré sa chcú naučiť plávať, ktoré majú strach z vody a chcú ho odstrániť a v neposlednom rade pre deti, ktoré sa chcú časom venovať športovému plávaniu. Pracujeme aj s deťmi so zdravotnými obmedzeniami. Kurz plávania je vhodný aj ako doplnok k iným športom, ktoré dieťa vykonáva aktívne a jednostranne zaťažujú pohybový aparát (tenis, hádzaná,…).

Kde? Kedy?

Kurz organizujeme počas školskej družiny raz týždenne v čase od 14:00 hod. do 15:00 hod. v 25m plaveckom bazéne v priestoroch Hip centra na Holubyho ul v Pezinku a raz týždenne suchý tréning v priestoroch školy . Plavecký bazén v Hip centre je vhodný k výučbe plávania všetkých vekových kategórií od 6 rokov, nakoľko má vyhovujúce rozmery ako aj hĺbku vody.

Ako zabezpečíme dopravu?

Deti vyzdvihneme v dostatočnom predstihu v školskej družine a odvezieme ich na tréning. Po tréningu zabezpečujem dovoz naspäť do školskej družiny. Preprava je zabezpečená klubovým autobusom.

Aký je cieľ zdokonaľovacieho kurzu?

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa:

 • bude mať pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrame prípadný strach z vody hravou formou s použitím rôznych plaveckých pomôcok
 • získa základnú orientáciu a schopnosť hýbať sa vo vode
 • bude mať správnu polohu tela vo vode – splývanie na bruchu a chrbte
 • bude vedieť správne dýchať na hladine vody a vydychovať do vody
 • si osvojí základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín a ich súhru
 • prepláva jedným plaveckým spôsobom 25 metrový bazén
 • bez strachu, ale s rešpektom bude skákať do vody
 • bude otužilé, organizmus dieťaťa bude odolnejší a zdravší

Aký je cieľ zdokonaľovacieho kurzu?

Po zvládnutí základného plavecké kurzu sa deti môžu v plávaní ďalej zdokonaľovať, čo prospieva ich zdraviu, deti sú viac otužilé a menej choré. Po absolvovaní zdokonaľovacieho kurzu Vaše dieťa:

 • zdokonalí získané základné plavecké zručnosti, ktoré sa naučilo v základnom plaveckom kurze
 • zosúladí pohyb horných a dolných končatín s nádychom a výdychom do vody
 • osvojí si základy plaveckých štýlov znak, kraul a prsia a základy plaveckého spôsobu motýlik
 • zlepší efektivitu pohybu vo vode
 • sa bude vo vode cítiť isto a pohodlne
 • prepláva minimálne dvoma plaveckými spôsobmi celú dĺžku 25m bazéna
 • vzhľadom na zdravý pohyb bude vedieť efektívne využívaniu plavecké pomôcky
 • bude otužilé, organizmus dieťaťa bude odolnejší a zdravší

Aká je organizácia kurzov?

 • každá hodina kurzu je vedená skúsenými trénermi a inštruktormi, ktorí dlhoročne vykonávajú činnosť trénerov so všetkými vekovými a výkonnostnými kategóriami detí a mládeže
 • počas kurzu jednotlivé hodiny na seba plynule nadväzujú postupne od menej náročných cvičení až po viac náročné pohybové aktivity vo vode
 • počas každej hodiny berú tréneri osobitný zreteľ na každé jedno dieťa zaradené v kurze s ohľadom na koordinačné, fyzické a zdravotné schopnosti dieťaťa, pričom dokážeme prispôsobiť spôsob výučby plávania aj zdravotne znevýhodneným deťom
 • deti sú zaradené do kurzov v jednotlivých dňoch so zreteľom na vek, výkonnosť a motorické schopnosti dieťaťa
 • pri základných kurzoch je vždy minimálne jeden inštruktor s deťmi vo vode aby zabezpečil maximálnu bezpečnosť a komfort detí
 • na základe vašich požiadaviek vypracujeme harmonogram kurzu a zabezpečíme všetko potrebné pre jeho bezproblémový priebeh

Aká je cena kurzov?

Od novej sezóny 2022/23 dochádza k zmene platieb za tréningy.

Mesačný paušálny poplatok je 65€ pre deti, ktoré plávajú dvakrát do týždňa. Pri plávaní jedenkrát do týždňa je to 35€. Pri celomesačnej neúčasti sa poplatok znižuje na 20€.

V cene je zahrnutá tréningová jednotka (jedna alebo dve podľa skupín) pod vedením trénerov a inštruktorov v trvaní 1 hodiny, vrátane vstupu do bazéna a zapožičania všetkých plaveckých pomôcok ako sú plavecké dosky, osmičky, pádla, a iné.

 

V prípade záujmu o plavecký kurz Vás prosíme o vyplnenie nezáväznej elektronickej prihlášky, ktorá nám pomôže k zabezpečeniu ej organizácie plaveckého kurzu.

Nezáväzná online prihláška

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontakt