Kurzy

Plavecké kurzy pre deti

Športový plavecký klub Polície Pezinok organizuje tri úrovne kurzov pre deti – základný, zdokonaľovací plavecký kurz a kurz plávania pre pokročilých. Kurzy sú primárne určené pre deti od 6 rokov s prihliadnutím na výkonnosť a motoriku dieťaťa. Jednotlivé kurzy sa počas celého roka konajú pravidelne v rovnaké dni. Základný plavecký kurz plynulo prechádza do zdokonaľovacieho plaveckého kurzu a po jeho zvládnutí až do kurzu pre pokročilých, v ktorom už pripravujeme dieťa aj na športové plávanie.

Pre aké deti sú naše kurzy vhodné?

Pre všetky deti od 6 rokov, ktoré:

 • sa chcú naučiť plávať
 • majú strach z vody a chcú ho prekonať
 • chcú zdokonaliť svoju plaveckú techniku
 • by sa časom chceli venovať športovému plávaniu
 • plávanie chcú mať ako doplnkový, kompenzačný šport k iným športom

Na kurzoch privítame aj deti so zdravotným postihnutím.

Kedy? Kde?

Dieťa v základnom a zdokonaľovacom kurze pláva 2x do týždňa v určené dni podľa rozvrhu. Tieto kurzy prebiehajú v 25m plaveckom bazéne v priestoroch Hip centra na Hollubyho ul. v Pezinku.

Plavecký bazén v Hip centre je vhodný k výučbe plávania ako aj na výuku športového plávania pre deti aj dospelých, nakoľko má vyhovujúce rozmery ako aj hĺbku vody.

Aký je cieľ základného kurzu?

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa:

 • bude mať pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrame prípadný strach z vody hravou formou s použitím rôznych plaveckých pomôcok
 • získa základnú orientáciu a schopnosť hýbať sa vo vode
 • bude mať správnu polohu tela vo vode – splývanie na bruchu a chrbte
 • bude vedieť správne dýchať na hladine vody a vydychovať do vody
 • si osvojí základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín a ich súhru
 • naučíme dieťa základy plaveckého spôsobu znak
 • prepláva jedným plaveckým spôsobom 25 metrový bazén

Aký je cieľ zdokonaľovacieho kurzu?

Po zvládnutí základného plavecké kurzu dieťa plynule prejde k absolvovaniu zdokonaľovacieho kurzu, v ktorom:

 • zdokonalí získané základné plavecké zručnosti, ktoré sa naučilo v základnom plaveckom kurze
 • zosúladí pohyb horných a dolných končatín s nádychom a výdychom do vody
 • osvojí si základy plaveckých spôsobov kraul a prsia a základy plaveckého spôsobu motýlik
 • zlepší efektivitu pohybu vo vode
 • sa bude vo vode cítiť isto a pohodlne
 • repláva minimálne dvoma plaveckými spôsobmi celú dĺžku 25m bazéna
 • naučíme efektívnejšiemu využívaniu plaveckých pomôcok

Aký je cieľ kurzu pre pokročilých?

V tomto kurze už zdokonaľujeme a rozvíjame získané zručnosti a vedomosti z predchádzajúcich kurzoch a budujeme dlhodobé správne a zdravé návyky jednotlivých plaveckých spôsobov.

 • zlepšíme získané plavecké zručnosti
 • zlepšíme techniku plaveckých spôsobov znak, kraul, prsia a plavecké obrátky
 • sa zameriame na rozvoj základnej vytrvalosti, sily a rýchlosti v daných plaveckých spôsoboch
 • sa zameriame na špecifické technické cvičenia s využitím rôznych plaveckých pomôcok
 • naučíme deti plynule preplávať 100 metrovú a väčšiu vzdialenosť troma plaveckými spôsobmi
 • začneme deti pripravovať na plavecké preteky v detských kategóriách

Aká je organizácia kurzov?

 • každá hodina kurzu je vedená skúsenými trénermi a inštruktormi s dosiahnutým VŠ vzdelaním, ktorí dlhoročne vykonávajú činnosť trénerov so všetkými vekovými a výkonnostnými kategóriami detí a mládeže.
 • počas kurzu jednotlivé hodiny na seba plynule nadväzujú postupne od menej náročných cvičení až po viac náročné pohybové aktivity vo vode.
 • počas každej hodiny berú tréneri osobitný zreteľ na každé jedno dieťa zaradené v kurze s ohľadom na koordinačné, fyzické a zdravotné schopnosti dieťaťa, pričom dokážeme prispôsobiť spôsob výučby plávania aj zdravotne znevýhodneným deťom
 • deti sú zaradené do kurzov v jednotlivých dňoch so zreteľom na vek, výkonnosť a motorické schopnosti dieťaťa
 • pri základných kurzoch je vždy minimálne jeden inštruktor s deťmi vo vode aby zabezpečil maximálnu bezpečnosť a komfort detí

Aká je cena kurzov?

Od novej sezóny 2023/24 dochádza k zmene platieb za tréningy.

Mesačný paušálny poplatok je 72€ pre deti, ktoré plávajú dvakrát do týždňa (pri celomesačnej neúčasti sa poplatok znižuje na 35€). Pri plávaní jedenkrát do týždňa je to 40€ (pri celomesačnej neúčasti sa poplatok znižuje na 20€).

V cene je zahrnutá tréningová jednotka (jedna alebo dve podľa skupín) pod vedením trénerov a inštruktorov v trvaní 1 hodiny, vrátane vstupu do bazéna a zapožičania všetkých plaveckých pomôcok ako sú plavecké dosky, osmičky, pádla, a iné.

Ak sa v priebehu ktoréhokľvek mesiaca v aktuálnom školskom roku kurz zruší zo strany rodiča, uhradené poplatky sa nevracajú.

 

V prípade záujmu o plavecký kurz Vás prosíme o vyplnenie nezáväznej elektronickej prihlášky, ktorá nám pomôže k prehľadnej evidencii a organizácii kurzov.

Nezáväzná online prihláška

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontakt